𝐏𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬𝐞𝐫 | λ°μ΄ν„°λ² μ΄μŠ€ μ—…λ°μ΄νŠΈ

πŸ“’ 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬𝐞𝐫 λ°μ΄ν„°λ² μ΄μŠ€ μ—…λ°μ΄νŠΈλŠ” 2020 λ…„ 12 μ›” 23 일 μ˜ˆμ •λ˜μ–΄ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 계속 μ§€μΌœλ΄μ£Όμ„Έμš”!

#νŒλ„ #λΈŒλΌμš°μ € #νŒλ„λΈŒλΌμš°μ € #pando #μ›Ή 3.0 #μ—…λ°μ΄νŠΈ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store